O systemie

… w skrócie zwana też BPP jest rozwijanym od kilkunastu lat systemem informatycznym, przeznaczonym do katalogowania informacji o publikacjach pracowników jednostek naukowych.

Oprogramowanie umożliwia

 • dokumentowanie działalności naukowej pracowników uczelni lub osób afiliujących się do jednostek uczelni poprzez wprowadzanie różnego typu publikacji, np.: książka naukowa, rozdział w książce naukowej, artykuł w czasopiśmie naukowym i popularnonaukowym, materiały konferencyjne indeksowane w bazach i niewykazywane przez bazy, doniesienia, streszczenia, referaty, komunikaty, postery, recenzje, tłumaczenia, mapy
 • tworzenie wykazów dorobku naukowego pracowników np. przy staraniu się o awans lub udział w konkursie czy grancie,
 • tworzenie raportów dla jednostek administracyjnych uczelni oraz władz uczelni,
 • przekazywanie danych do Polskiej Bibliografii Naukowej,
 • realizowanie obowiązku sprawozdawczości ustanowionego przez MNiSW do systemu POLON,
 • generowanie raportów przekrojowych bazy danych dla dowolnego zapytania wybranego przez użytkownika,
 • automatyczne wprowadzanie punktów na podstawie aktualnych list czasopism, w tym impact factor,
 • generowanie raportów dla wydziałów, instytucji, zakładów,
 • tworzenie indywidualnych raportów dla autorów,
 • tworzenie rankingów,
 • eksport danych do systemu Primo® firmy Ex Libris,
 • import informacji z systemów zewnętrznych np. PubMed®, Web of Science® i inne,
 • wymianę danych z serwisami zewnętrznymi za pomocą protokołu OAI-PMH

Interfejs oprogramowania przygotowany został tak, aby być maksymalnie przyjaznym i czystym dla użytkownika końcowego.

Wymagania sprzętowe – klient

Dostęp do systemu odbywa się przez przeglądarkę WWW. System BPP obsługuje wszystkie nowoczesne przeglądarki WWW oraz urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.

Wymagania sprzętowe – serwer

Minimalne wymagania oprogramowania to 1 GB pamięci RAM, 2 GB pamięci dyskowej i 64-bitowy system operacyjny Ubuntu GNU/Linux. Optymalne wymagania to 4-8 GB pamięci RAM dla serwera bazodanowego i 10 GB pamięci dyskowej. Oprogramowanie zbudowane jest w sposób modularny, tzn. serwer bazodanowy i serwer aplikacji mogą zostać rozdzielone w przypadku szczególnie wymagających instalacji.

Koszt

Od kwietnia 2017 oprogramowanie dostępne jest na otwartoźródłowej licencji MIT, czyli bez żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli chcesz przetestować oprogramowanie, najprościej będzie skorzystać z serwisu demonstracyjnego. Na tej stronie znajdziesz też informacje, w jaki sposób uruchomić oprogramowanie BPP za pomocą technologii Docker lub Ansible.

Wsparcie komercyjne

Potrzeba fachowej wiedzy informatycznej, rozbudowy oprogramowania, zoptymalizowania jego funkcji, a może chcesz przenieść dane z obecnego systemu informatycznego do BPP? Kliknij tutaj, aby przeczytać na temat oferty wsparcia komercyjnego.