Jak uruchomić BPP

Serwer oprogramowania BPP można banalnie skonfigurować na serwerze Ubuntu Linux  za pomocą oprogramowania Ansible.

Ansible

 1. Instalujemy oprogramowanie Ansible za pomocą oficjalnej instrukcji na stronie internetowej docs.ansible.com.
 2. Pobieramy repozytorium iplweb/bpp-on-ansible za pomocą oprogramowania git:
  git clone https://github.com/iplweb/bpp-on-ansible
  
  cd bpp-on-ansible
 3. Edytujemy plik ansible/hosts.cfg i wstawiamy tam:
  1. zamiast nazwy hosta „bpp-staging.localnet” nazwę naszego serwera, np nazwa.naszego.hosta.pl
  2. w linii „ansible_ssh_user=vagrant” zamiast „vagrant” wstawiamy nazwę naszego konta SSH (z uprawnieniami do sudo) z którego system będzie instalowany na docelowym serwerze (np. „ubuntu„)
 4. Kopiujemy plik ansible/host_vars/bpp-staging.localnet do lokalizacji ansible/host_vars/nazwa.naszego.hosta.pl i zmieniamy ustawienia do woli
 5. Umieszczamy certyfikaty SSL w lokalizacji ansible/roles/bpp-site/files/ w postaci nazwa.naszego.hosta.pl.cert oraz nazwa.naszego.hosta.pl.key
 6. Uruchamiamy polecenie
   ansible-playbook ansible/webserver.yml 
  

Czy o czymś zapomniałem? Bardziej, niż pewne. Zmienne w pliku host_vars należałoby udokumentować. Dodatkowo, pewnie któryś z kroków wyżej opisanych nie zadziała. Jeżeli masz ochotę, napisz do mnie e-mail lub zgłoś problem za pomocą strony projektu na serwisie GitHub.

Docker

 1. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Dockera, klonujemy repozytorium iplweb/bpp-on-docker:
  git clone https://github.com/iplweb/bpp-on-docker
  
  cd bpp-on-docker
 2. Wydajemy polecenie:
  make build-stable run-stable

  Powyższe polecenie zbuduje kontenery dockera, składające się na minimalny wymagany zestaw do uruchomienia BPP. Szczegóły znajdziesz w pliku stable/stack/docker-compose.yml

Podobnie jak w przypadku konfiguracji Ansible, wszelkie sugestie mile widziane. 

Obraz maszyny wirtualnej

Kiedyś na tej stronie znajdował się obraz maszyny wirtualnej do użycia np w oprogramowaniu VirtualBox, ale z uwagi na rozmiar pobieranego pliku, zrezygnowano z jego udostępniania. Za pomocą opisu dla Ansible możesz wygenerować sobie taki obraz za pomocą polecenia make demo-vm wydanym w głównym katalogu repozytorium iplweb/bpp-on-ansible