Dokumentacja i kod źródłowy

Zapoznaj się z dokumentacją

Dokumentację obejrzeć można dzięki uprzejmości serwisu internetowego ReadTheDocs tutaj: http://bpp.readthedocs.io/. Można ją również pobrać w formacie PDF.

Obejrzyj kod źródłowy

System informatyczny BPP rozwijany jest w sposób otwarty, to znaczy jego kod źródłowy jest dostępny dla każdego zainteresowanego. Kliknij tutaj, aby otworzyć stronę projektu django-bpp w serwisie GitHub.

Użyte technologie

System informatyczny BPP napisany jest w języku programowania Python. Korzysta z frameworku webowego Django, bazy danych PostgreSQL oraz rzeszy innych pakietów wolnego oprogramowania zarówno dla języka Python jak i JavaScript.

Jako powłoki panelu sterowania użyto pakietu django-grappelli. Do przesyłania komunikatów PUSH przez HTTP użyto nginx-push-stream-module. Za kolejkę zadań serwera odpowiada Celery i RabbitMQ. Testy automatyczne zapewnia QUnit i py.test. Instalację na serwerach automatyzuje Ansible.

Do rozwoju, testowania i uruchamiania oprogramowania używany jest Ubuntu GNU/Linux. Do wirtualizacji używane jest oprogramowanie Virtualbox oraz Docker.

Oprogramowanie w standardowej konfiguracji działa pod kontrolą systemu Ubuntu GNU/Linux.