Demo

Wersja demonstracyjna systemu BPP dostępna jest pod adresem:

http://bppdemo.iplweb.pl/

Panel administracyjny oraz redaktora dostępny jest na stronie:

http://bppdemo.iplweb.pl/admin/

Login: admin
Hasło: admin

Użytkownik admin posiada uprawnienia do wszystkich części serwisu. Za jego pomocą można utworzyć konta użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami. Jeżeli okazałoby się, że hasło nie działa poprawnie, prosimy o kontakt!